مشخصات مالک
همراه
نام و نام خانوادگی
اطلاعات ملک
نشانی

نوع معامله
انواع ملک
محله
خيابان فرعي
قيمت میلیون ت
وام میلیون ت
قسط هزار ت
متراژ مترمربع
طبقات طبقه
طبقه
خواب
واحدها واحد
سند
دانگ
کف پوش
پوشش ديوار
نما
سن بنا سال
ارتفاع متر
موقعيت
گرمايش
سرمايش
سرويس بهداشتي
سرويس آشپزخانه
کابينت
نوع کاربری
توضیحات